Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af APMH Invest A/S’ erhvervelse af enekontrol over KK Wind Solutions Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen APMH Invest A/S’ erhvervelse af enekontrol over KK Wind Solutions Holding ApS og dets helejede datterselskaber.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

KK Wind Solutions Holding ApS er en dansk koncern, der er aktiv indenfor "power electronic systems", og som udvikler og producerer styresystemer til vindmølleindustrien. Herudover leverer KK Wind Solutions Holding ApS kontrol- og overvågningssystemer til vindmøller samt service og vedligeholdelse af både styresystemerne og kontrol- og overvågningssystemerne.

APMH Invest A/S er et datterselskab til A.P. Møller Holding A/S, der forestår investeringer for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål. A.P. Møller Holding A/S kontrollerer ligeledes A.P. Møller-Mærsk A/S, der er aktiv indenfor transport- og logistik i form af containertransport, linjerederi, terminal- og havnetjenester samt landtransport.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 7. august 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion APMH Invest/KK Wind Solutions

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Pia Holm Møller, tlf. 4171 5246 eller e-mail phm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.