Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af CRH Denmark A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i RC Beton A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 3. juli 2019 modtaget et udkast til almindelig anmeldelse af CRH Denmark A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i RC Beton A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

CRH Denmark A/S er en del af en større koncern, noteret på børsen i London. CRH Denmark A/S er via datterselskaberne CRH Concrete A/S og Betongruppen RBR A/S bl.a. aktiv inden for produktion og salg af præfabrikerede betonprodukter. CRH Concrete A/S producerer og sælger et bredt udvalg af betonelementer og systemløsninger inden for særligt byggeri (fx fundamenter, facader, vægge, dæk, søjler, trappesystemer, altaner og badeværelser) samt større konstruktioner (fx parkeringshuse og sygehuse), hvor de bl.a. servicerer nogle af Danmarks større entreprenører. CRH Concrete A/S har endvidere aktiviteter inden for projektering, montage (levering af færdige beton-råhuse) og salg af relaterede handelsvarer. CRH Concrete A/S sælger bl.a. deres produkter via forskellige brands: BETONELEMENT, DALTON, EXPAN MONTAGE og MODULBAD. Betongruppen RBR A/S producerer og sælger primært standardiserede betonprodukter til læ- og støttemure, belægningssten og fliser samt fundablokke. Betongruppen RBR A/S’ produkter aftages primært af byggemarkeder, anlægsgartnere og mellemstore entreprenører.

RC Beton A/S har tre 100 pct. ejede datterselskaber: RC Beton Karlshøj A/S, Karlshøj Byggecenter og Blokstensfabrik A/S samt RC Ejendomme Højby ApS.  RC Beton A/S producerer betonprodukter til både større og mindre projekter med særligt fokus på betonprodukter, som anvendes i og på jorden, herunder blokke og fundasten til fundamentstøbning, betonrør samt belægningssten og fliser. RC Beton sælger desuden i mindre grad betonprodukter til landbrug og boligbyggeri. RC Beton A/S’ produkter aftages primært af tømmerhandler og byggemarkeder.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. august 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion CRH Denmark / RC Beton.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Peter Mouritzen, tlf. 4171 5248 eller e-mail pmo@kfst.dk eller fuldmægtig Kim Svendsen, tlf. 4171 5157 eller e-mail ksv@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.