Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Interdan Bil A/S’ erhvervelse af enekontrol over Quick-Pot A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af Interdan Bil A/S’ (herefter ”Interdan”) erhvervelse af enekontrol over Quick-Pot A/S (herefter ”Quick-Pot”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Interdan koncernen beskæftiger sig med import af køretøjer i form af personbiler og varebiler til forhandlere i Danmark. Interdan distribuerer bl.a. bilmærkerne Peugeot, Citroën, DS, Opel, og Mitsubishi. Derudover distribuerer Interdan også reservedele til de bilmærker, koncernen udbyder. I ganske særlige tilfælde sælger Interdan direkte til slutkunder, i det omfang der er tale om storkunder med flådeaftale.

Interdan indgår serviceaftaler med slutkunder, der køber en ny bil inden for de mærker, som Interdans datterselskaber distribuerer. Endvidere importerer Interdan brugte luksusbiler til Danmark med henblik på at lease disse biler til slutkunder i Danmark. Interdan beskæftiger sig tillige med abonnementer på biler gennem konceptet bilabonnement.dk.

Quick-Pot er en autoværkstedskæde med 28 full-service autoværksteder fordelt over hele Danmark. Quick-Pot har hovedsæde i Viborg. Quick-Pot tilbyder alle former for service og reparationer af personbiler og varebiler under 3500 kg totalvægt med undtagelse af plade- og karrosseriarbejde, der kræver svejsning, samt lakering. Quick-Pot udfører både de serviceeftersyn, som bilfabrikanterne foreskriver, men også ”universal” eftersyn, som ikke er mærke- eller aldersspecifikke.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 15. juli 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

 

Mrk.: Fusion Interdan/Quick-Pot

 

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Svendsen, tlf. 4171 5157 eller e-mail ksv@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.