Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af E.ON Sverige AB’s, som er ultimativt kontrolleret af E.ON SE, erhvervelse af enekontrol over Coromatic Holding AB og dennes datterselskaber

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af E.ON Sverige AB’s erhvervelse af enekontrol over Coromatic Holding AB.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

E.ON Sverige AB er en international energikoncern med aktiviteter inden for tre kerneområder: (i) produktion af energi fra vedvarende kilder, (ii) energidistribution og (iii) kundeløsninger, herunder detailsalg af elektricitet og gas. Derudover har E.ON Sverige AB i Danmark et netværk af ladestandere til elbiler. E.ON Sverige er 100 pct. ejet af E.ON Nordic Aktiebolag, hvis moderselskab er E.ON SE.

Coromatic Holding AB er en svensk virksomhed med datterselskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Coromatic-koncernen leverer drifts-sikkerhed, der sikrer strømforsyning og fysiske IT-miljøer, datacenterløs-ninger samt strøm- og nødstrømsløsninger.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den mandag den 24. juni 2019, kl.12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion E.ON / Coromatic

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Peter Mouritzen, tlf. 4171 5248 eller e-mail pmo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.