Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Semler Agro A/S’ erhvervelse af enekontrol over Herborg Smede- og Maskinforretning A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Semler Agro A/S’ erhvervelse af 51 pct. af aktiekapitalen og dermed enekontrol med Herborg Smede- og Maskinforretning A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Semler Agro, som er en del af Semler-Gruppen, er autoriseret forhandler og fremadrettet eneforhandler af John Deere-landbrugsmaskiner og reservedele og driver således virksomhed, som omfatter handel med landbrugsmaskiner og salg af reservedele til disse maskiner samt udførsel af reparations- og servicearbejde hovedsagligt inden for landbrugssektoren. Semler Agro er aktiv i hele Danmark, herunder i Vest- og Sydjylland.

Herborg Smede- og Maskinforretning har ligeledes aktiviteter inden for salg af landbrugsmaskiner, reservedele til landbrugsmaskiner samt hertil knyttede reparationsydelser. Herborg Smede- og Maskinforretning er aktiv i Vest- og Sydjylland.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. juni 2019 kl. 12.

 

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Semler Agro A/S’ erhvervelse af enekontrol over Herborg Smede- og Maskinforretning A/S

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.