Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Verdo A/S’ erhvervelse af enekontrol over Eniig Varme Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Verdo A/S’ (”Verdo”) erhvervelse af enekontrol over Eniig Varme Holding A/S (”Eniig Varme Holding”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Verdo er et dansk helejet datterselskab til Verdo S/I. Verdos hovedaktiviteter består i grøn energiproduktion, handel med brændsel, teknisk infrastruktur og effektiv forsyning inden for energi, el og varme. Verdo ejer blandt andet produktions- og distributionsanlæg til distribution af kollektiv fjernvarme i Randers og omegn.

Eniig Varme Holding udgør på tidspunktet for overdragelsesaftalen en del af Eniig-koncernen, hvis hovedaktiviteter er at drive produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el, naturgas, varme, fibernet og al virksomhed relateret hertil. Det er i Eniig Varme Holdings datterselskab, Eniig Varme A/S, at Eniig-koncernen har placeret ejerskabet til dets fjernvarmenet, der forsyner Herning og omegn med kollektiv fjernvarme.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. juni 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Verdo/Eniig Varme

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Helena Berg Forchhammer, tlf. 4171 5105 eller e-mail hbf@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.