Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Nykredit Realkredit A/S’ erhvervelse af LR Realkredit A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til almindelige anmeldelse af Nykredit Realkredit A/S’ erhvervelse af LR Realkredit A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Nykredit Realkredit har på koncernplan navnlig aktiviteter inden for realkreditvirksomhed (igennem Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S), bankvirksomhed og kapitalforvaltning (igennem Nykredit Bank A/S samt datterselskaberne Nykredit Portefølje Administration A/S og Nykredit Leasing A/S) samt ejendomsmægling (igennem Nykredit Mægler A/S).

LR Realkredit er Danmarks mindste realkreditinstitut. LR Realkredit yder realkreditlån til begrænsede kategorier, navnlig andelsboligforeninger, almene boligbyggerier, byfornyelsesprojekter, ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål samt domicilejendomme, men ikke f.eks. ejerboliger, erhvervsejendomme eller landbrug.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. juni 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Nykredit Realkredit / LR Realkredit

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, tlf. 4171 5207 eller e-mail mar@kfst.dk eller hos fuldmægtig Pia Holm Møller, tlf. 4171 5246 eller e-mail phm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.