Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Danoffice IT ApS’, som er ultimativt kontrolleret af Agilitas Private Equity LLP, erhvervelse af enekontrol over Datacon Enterprise Solutions ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Danoffice IT ApS’ erhvervelse af enekontrol over Datacon Enterprise Solutions ApS. Danoffice IT ApS er ultimativt kontrolleret af Agilitas Private Equity LLP.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Datacon Enterprise Solutions ApS er en dansk IT-virksomhed, der rådgiver om optimering af it-infrastrukturen for en længere række virksomheder og sælger i den forbindelse IT-hardware og software. Datacon udbyder også IT-outsourcing i form af hosting/managed service og cloudløsninger, bl.a. Backup as a Service (Baas). Læs mere om Datacon Enterprise Solutions på www.dces.dk.

Agilitas Private Equity LLP er en kapitalfond med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder. Agilitas Private Equity LLP består af seks porteføljeselskaber, hvoraf fire af selskaberne har aktiviteter i Danmark: i) Danoffice IT, ii) Reconor, iii) Recover Nordic og iv) Teracom A/S. Læs mere om Agilitas Private Equity LLP på www.agilitaspe.com.

Danoffice IT ApS er en global forhandler af hardware og software, der er specialiseret i salg af IT-udstyr til internationale nødhjælpsorganisationer med aktiviteter på tværs af landegrænser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 3. juni 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Danoffice IT/Datacon Enterprise Solutions

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Mai Enø Andersen, tlf. 4171 5194 eller e-mail mea@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.