Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Skynet Invest Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Netteam Technology A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Skynet Invest Holding A/S’ (”Skynet”) erhvervelse af enekontrol over Netteam Technology A/S (”Netteam”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Netteam er en dansk IT-virksomhed, hvis hovedaktivitet består i at levere IT-løsninger samt service- og konsulentydelser til primært små og mellemstore virksomheder i Danmark. Netteam designer og implementerer IT-løsninger til virksomheder baseret udelukkende på Cisco-produkter, hvilket består i alt fra integration af enkeltstående produkter til sammensætning af mere skræddersyede ”end-to-end”-løsninger.

Skynet er et dansk holdingselskab ultimativt ejet af Broadnet Group Holding AS, der ejer den norske udbyder af fiberbaseret data- og telekommunikationstjenester til erhvervsdrivende, Broadnet AS. Skynet udbyder gennem sit ejerskab af GlobalConnect A/S også tilsvarende fiberbaserede aktiviteter i Danmark, herunder i form af bredbåndsforbindelser, co-location og cloud-baserede løsninger. Broadnet AS og GlobalConnect A/S er begge ultimativt ejet af kapitalfonden EQT Infrastructure III.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 29. maj 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Skynets erhvervelse af enekontrol over Netteam

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.