Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Nykredit Bank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Sparinvest Holdings SE

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Nykredit Bank A/S ("Nykredit") erhvervelse af enekontrol over Sparinvest Holdings SE og derigennem dennes danske datterselskaber samt den danske filial ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg ("Sparinvest").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Nykredit er en del af Nykredit Realkredit-koncernen, der har sine primære aktiviteter indenfor bank og realkredit. Nykredit Realkredit-koncernen har desuden aktiviteter indenfor leasing, pension og ejendomsmæglervirksomhed. Nykredit Asset Management er en afdeling i Nykredit, der tilbyder kapitalforvaltning til kapitalforeninger, investeringsforeninger, forsikringsselskaber, pensionskasser samt andre diskretionære kunder såsom virksomheder, fonde og større privatkunder. Nykredit har endvidere et helejet datterselskab, Nykredit Portefølje Administration A/S, som er et reguleret administrationsselskab/investeringsforvaltningsselskab, der tilbyder fondsadministrationsydelser til investerings- og kapitalforeninger. Nykredit udbyder via sine bankaktiviteter ydelser i form af markedsføring/distribution af investeringsprodukter på vegne af kapitalforvaltere. Endelig udbyder Nykredit depotservices (opbevaring af aktiver) som depotselskab for investeringsforeninger mv.

Sparinvest er en international kapitalforvalter for investorer i Danmark såvel som i udlandet. I Danmark omfatter Sparinvests aktiviteter kapitalforvaltning, administration og markedsføring af investeringsforeninger og forvaltning af alternative investeringsfonde, kapitalforvaltning af pensionspuljer og af egenbeholdningsløsninger til pengeinstitutter (forvaltning, risikorapportering mv.) samt rådgivning og sparring i relation hertil. Endvidere tilbyder Sparinvest via Sparindex.dk gratis investeringsrådgivning og gratis oprettelse af investeringskonto samt depot i samarbejde med Saxo Bank. Sparinvests største kunder er investeringsforeninger samt en række diskretionære mandater i Danmark, som er indgået med bl.a. pensionskasser, forsikringsselskaber, kommuner, fonde og pengeinstitutter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 22. maj 2019, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion:  Nykredit Bank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Sparinvest Holdings SE

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig, Pia Holm Møller (tlf. 41715246, e-mail: phm@kfst.dk) eller specialkonsulent Carina Hilt Jørgensen (tlf. 41715048, e-mail: chj@kfst.dk).

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.