Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Grønlands Selvstyres erhvervelse af enekontrol over Air Greenland A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Grønlands Selvstyres erhvervelse af enekontrol over Air Greenland A/S. Inden fusionens gennemførelse har Selvstyret en ejerandel i Air Greenland på 37,5 pct., mens Red 1 A/S (som ultimativt er ejet af SAS AB) og Finansministeriets Departement har ejerandele på henholdsvis 37,5 pct. og 25,0 pct.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration og en række decentrale institutioner. Centraladministrationen har, ud over ansvaret for den offentlige forvaltning, ansvaret for en række selvstyreejede selskaber. De selvstyreejede selskabers aktiviteter omfatter traditionelle aktivitetsområder som energiforsyning, telekommunikation og lufthavnsdrift samt erhvervsvirksomhed inden for blandt andet fiskeri, skibstrafik, engros- og detailhandel.

Air Greenland er det primære luftfartsselskab i Grønland. Herudover driver Air Greenland blandt andet fragtvirksomhed og gennem datterselskaberne Grønlands rejsebureau og Hotel Arctic også rejsebureau- og hoteldrift.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 9. maj 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Grønlands Selvstyres erhvervelse af enekontrol over Air Greenland.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.