Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Francisco Partners-gruppens erhvervelse af enekontrol med EG A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Francisco Partners-gruppens erhvervelse af enekontrol med EG A/S' softwareforretning ("EG Software").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

EG Software har aktiviteter inden for udvikling, markedsføring og licens af software samt andre relaterede aktiviteter hertil. EG software er en international software leverandør af software løsninger til virksomheder til hhv. den offentlige og private sektor med primær fokus i Skandinavien. EG Software fokuserer primært på ERP løsninger, der benyttes på tværs af en række brancher og bl.a. omfatter løn, forretningsprocesser, administration, social omsorg og økonomisk forvaltning. Læs mere om EG Software på https://eg.dk/

Francisco Partners er en private equity fond, der udelukkende fokuserer på investeringer i teknologi og teknologibaserede virksomheder. Francisco Partners har hovedkontor i San Francisco i USA. Francisco Partners udbyder i et begrænset omfang via sine porteføljeselskaber softwareløsninger på markedet for ERP løsninger som EG Software. Læs mere om Francisco Partners på https://www.franciscopartners.com/

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 7. maj 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Francisco Partners/EG Software

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Helena Berg Forchhammer på telefon 4171 5105 eller e-mail hbf@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.