Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af FUJIFILM Corporation’s erhvervelse af enekontrol over Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af FUJIFILM Corporation’s erhvervelse af enekontrol over Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS. Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS er inden transaktionen ejet 100 pct. af Biogen Luxembourg Holding S.à.r.l.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

FUJIFILM er en multinational koncern med hovedkontor i Tokyo, Japan. FUJIFILM beskæftigede sig oprindeligt hovedsageligt med foto- og filmproduktion, men har siden udvidet sine forretningsområder ved at udnytte fotografisk teknologi. I dag er FUJIFILM-gruppen (ultimativt ejet af FUJIFILM Holdings Corporation) aktiv inden for de følgende tre forretningsområder: (1) Billedløsninger, (2) dokumentløsninger og (3) sundhedsløsninger, herunder er gruppen under FUJIFILM Holdings Corporation aktiv inden for udvikling af medicinske systemer, farmaceutiske produkter, regenerative medicin, udvikling og kontraktproduktion af lægemiddelstoffer mv.  

Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS er en del af Biogen-gruppen, en global biotekvirksomhed med hovedsæde i Cambridge, Massachusetts, USA. Biogen er udelukkende aktiv inden for kontraktproduktion af lægemiddelstoffer blandt andet tysabri, og levering af accessoriske ydelser, såsom pakning af forskellige kommercielle og kliniske produkter, til andre enheder i Biogen-gruppen. Biogen har en produktionsvirksomhed beliggende i Hillerød, Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 3. maj 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Fujifilm/Biogen

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Mai Enø Andersen, e-mail mea@kfst.dk eller tlf. nr.: 41 71 51 94.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.