Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Nordic Capital Limited og Paragon Outcomes Management LLC

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse vedrørende etableringen at det selvstændigt fungerende joint venture, HoldCo, mellem Nordic Capital Limited (”Nordic Capital”) og Parafon Outcomes Management LLC (”Paragon”).

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Fusionen bliver gennemført ved, at samtlige kapitalandele i henholdsvis Nordic Capitals datterselskab, Master Marine AS, og Paragons datterselskaber, Crossway Eagle LLC og CBI-MMEER R2 Ltd., overdrages til joint venture-selskabet.

Master Marine AS udøver udlejningsvirksomhed med sin mobile offshore jack-up platform, the Haven, som udlejes til beboelse i forbindelse med større offshore-projekter, herunder olie- og gasboringsprojekter.

Crossway Eagle LLC og CBI-MMEER R2 Ltd. udøver ligeledes udlejningsvirksomhed med deres mobile jack-up platforme, the Crossway Eagle og the Crossway Dolphin.

Det foreslåede joint venture, HoldCo, skal eje og fremover drive udlejningsvirksomhed med the Haven, the Crossway Eagle og the Crossway Dolphin.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. april 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Joint venture - HoldCo

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.