Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af VIA Biler A/S’ overtagelse af Per B. Christensen & Co. A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af VIA Biler A/S’ overtagelse af Per B. Christensen & Co. A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket

betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

VIA Biler A/S er autoriseret bilforhandler, bilværksted og skadecenter. Koncernen beskæftiger sig med detailsalg af nye person- og varebiler af mærkerne Ford, Toyota, Renault og Dacia, salg af brugte biler af alle mærker, samt reparation og service af mærkerne Ford, Toyota, Lexus, Fiat, Alfa Romeo, Renault, Dacia og Volvo. VIA Biler A/S opererer primært ud fra følgende byer: Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Valby, Brøndby og Kastrup.

Per B. Christensen & Co. A/S er ligeledes autoriseret bilforhandler, bilværksted og skadecenter, og beskæftiger sig med detailsalg og reparation og service af nye person- og varebiler af mærkerne Ford, Mazda, Suzuki og Hyundai. Per B. Christensen & Co. A/S driver forretning i Silkeborg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. april 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion VIA Biler/Per B. Christensen

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Pia Holm Møller, tlf. 4171 5246 eller e-mail phm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.