Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Accenture A/S’ erhvervelse af enekontrol med Hjaltelin Stahl K/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Accenture A/S’ erhvervelse af enekontrol med Hjaltelin Stahl K/S, Odgaard ApS, Filmproduction ApS samt datterselskabet Pegasus Production K/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Hjaltelin Stahl driver virksomhed indenfor kommunikationsbranchen, og er et digitalt kreativt bureau, der arbejder med reklame og branding både på traditionelle og digitale platforme, udfører kreative services og produktion. Hjaltelin Stahl ejer datterselskabet Pegasus Production, der producerer kortfilm og reklamer.

Accenture er et dansk selskab under Accenture plc, der er et førende globalt konsulentfirma. Accenture driver virksomhed inden for strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Accenture ejer Fjord, der er en del af Accenture Interactive, som er et design og innovations bureau.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 21. marts 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Accentures erhvervelse af enekontrol med Hjaltelin Stahl

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, tlf. 4171 5207 eller e-mail mar@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.