Øvrige nyheder

Udkast til forenklet anmeldelse af Nordic Capital Fund IXs erhvervelse af Conscia Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Nordic Capital Fund IX's erhvervelse af Conscia Holding A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Conscia-koncernen er en Europæisk udbyder af IT infrastruktur og IT services inden for netværk, datacenter, sikkerhed og mobilitet. Conscia Holding A/S ejer datterselskaberne Conscia A/S, Netsafe International AS, Conscia Norge AS, Vosko B.V., Cloudpartners A/S og NIL Skulpina d.o.o.

Nordic Capital Fund IX er en af flere investeringsfonde, som tilsammen udgør Nordic Capital, en førende kapitalfond. Nordic Capital ejer 33 porteføljeselskaber fordelt i flere lande og industrier. I Danmark ejer Nordic Capital følgende selskaber: Blandt Industries, Lagkagehuset og Sport Nordic Group.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. marts 2019 kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Nordic Capital Fund IX's erhvervelse af Conscia Holding A/S.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, mar@kfst.dk eller 4171 5207.

 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.