Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af HgCapital LLP’s erhvervelse af fælleskontrol over Combell Group B.V.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Hg Pooled Management Limiteds (i dennes kapacitet af manager for de fonde, som indgår i Hg8) erhvervelse af fælleskontrol over Combell Group B.V.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Inden transaktion har en af sælgerne, Jonas Dhaenens, i dag fælleskontrol over Combell Group B.V. Efter transaktionens gennemførelse vil Jonas Dhaenens fortsat have fælleskontrol sammen med Hg Pooled Management Limited (i dennes kapacitet af manager for de fonde, som indgår i Hg8), som er ejet af HgCapital LLP.

Combell Group B.V. er leverandør af standardiserede web hosting tjenester. Combell Group B.V. er aktiv i Danmark blandt andet gennem følgende dataselskaber, Zitcom A/S, UnoEuro A/S, DanDomain A/S m.fl.

Jonas Dhaenens har også fælleskontrol over selskabet Sentia Group B.V., som har dets primære aktiviteter inden for IT outsourcing, herunder blandt andet hosting, offentlige cloud løsninger, co-location tjenester samt managed networks.

HgCapital LLP er en kapitalfond, som administrerer en række fonde, hvorigennem HgCapital LLP foretager sine opkøb. P.t. har HgCapital LLP fire aktive fonde. HgCapital LLP’s portefølje består bl.a. af følgende virksomheder, der har aktiviteter inden for IT-branchen; IT-Relation, Iris, Visma, Access, som alle udbyder softwareløsninger og tilknyttede tjenester, samt Dada, som er aktiv inden for hosting.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 23. januar 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion HgCapital LLP /Combell Group B.V.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Mai Enø Andersen, e-mail: mea@kfst.dk eller tlf.nr.: 4171 5194.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.