Skip navigation

Afgørelse offentliggjort i sag om ulovlige rabataftaler ved salg af reklameplads

10. januar 2019

De to konkurrerende virksomheder Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S ¬– der begge sælger reklameplads i outdoor-medier – har aftalt rabatter i strid med konkurrenceloven. Afgørelsen kan nu læses på kfst.dk, efter at udeståender om fortrolighed er afklaret.

Konkurrencerådet har 19. december 2018 afgjort, at de to outdoor-medieudbydere Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S har indgået en ulovlig aftale og/eller samordnet deres praksis om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier.

Konkurrencerådet har påbudt Clear Channel Danmark og AFA JCDecaux at ophøre med den ulovlige adfærd og fremover at afstå fra lignende aftaler eller praksis. Samtidig har rådet besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, med henblik på en strafferetlig forfølgelse. Det vil dog først ske, efter en eventuel ankesag er afgjort.

Outdoor-medier omfatter eksempelvis billboards og reklamestandere i bybilledet og ved busstoppesteder, supermarkeder, butikscentre, tog og lufthavne.

Clear Channel og AFA JCDecaux har i 2010 aftalt fælles rabatsatser for medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse, og disse satser har været anvendt i hvert fald frem til 21. april 2015.

I perioden 14. oktober 2009 til 31. december 2010 har virksomhederne desuden aftalt en fælles kontantrabat.

Salg af reklameplads i outdoor-medier i Danmark beløber sig årligt til omkring 405 millioner kroner.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Læs afgørelsen her