Skip navigation

Forenklet anmeldelse af Odelav 17 AB’s erhvervelse af enekontrol over Fiskerikajen Engros ApS, Fiskerikajen Torvehallerne ApS, Fiskerikajen Rotunden ApS og Fiskerikajen Rungsted ApS

09. januar 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en forenklet anmeldelse af Odelav 17 AB’s erhvervelse af enekontrol over Fiskerikajen Engros ApS, Fiskerikajen Torvehallerne ApS, Fiskerikajen Rotunden ApS og Fiskerikajen Rungsted ApS (herefter ”Fiskerikajen”).

Transaktionen udgør en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Fiskerikajen driver virksomhed med grossistsalg af kvalitetsfisk og skaldyr til danske hoteller, restauranter og kantiner.

Odelav 17 AB er et datterselskab ultimativt kontrolleret af Valedo Partners III, der sammen med Valedo Partners Fund II investerer i selskaber i Norden. Valedo Partners kontrollerer samlet 16 porteføljeselskaber inden for en række forskellige brancher. Porteføljeselskaberne Copenhagen Seafood A/S og FSG Foods ApS driver ligesom Fiskerikajen grossistsalg af fisk og skaldyr i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 18. januar 2019, kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Odelav 17 AB’s erhvervelse af enekontrol med Fiskerikajen m.fl.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Mai Enø Andersen, e-mail: mea@kfst.dk eller tlf.nr.: 4171 5194.