Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af en fusion mellem Eniig a.m.b.a og SE a.m.b.a

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. december 2018 modtaget en anmeldelse af en fusion mellem Eniig a.m.b.a. (”Eniig”) og SE a.m.b.a. (”SE”). Den planlagte transaktion indebærer, at Eniig- og SE-koncernerne fusionerer gennem en virksomhedssammensmeltning. Ved fusionen omdøbes det fortsættende selskab til Norlys a.m.b.a. Fusionen indebærer, at Norlys a.m.b.a. samler alle SE og Eniigs aktiver, rettigheder, passiver og forpligtelser, ligesom de to andelsselskabers andelshavere indtræder i det fortsættende selskab på lige fod.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Eniig blev dannet ved en fusion mellem det tidligere EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning i 2016. Eniigs andelshavere udgøres af ca. 385.000 husstande og virksomheder i forsyningsområderne Midt- og Nordjylland.

Eniig’s primære formål er at drive produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el og varme, fibernet og al virksomhed relateret hertil. Eniig har desuden kommerciel virksomhed i form af detailsalg af el, gas, bredbåndsforbindelser og tv. Eniig tilbyder desuden visse accessoriske ydelser, herunder i form af energirådgivning.

SE er et andelsselskab med hovedsæde i Esbjerg. SE’s andelshavere udgøres af ca. 324.000 husstande og virksomheder i forsyningsområderne Syd- og Nordjylland.

SE’s aktiviteter består i at drive elforsyningsvirksomhed, hvortil SE har en række relaterede aktiviteter i form af detailsalg af el og naturgas samt energirådgivning. Gennem Stofa A/S udøver SE desuden aktiviteter i form af detailsalg af bredbåndsforbindelser og tv, som Stofa A/S primært distribuerer gennem SE’s kabel- og fiberinfrastruktur. SE ejer også Boxer TV A/S, der har til formål at udbyde digitalt tv distribueret via det landsdækkende, jordbaserede tv-sendenet (DTT-nettet).

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 18. januar 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion SE/Eniig

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Henrik Bjarke Knudsen, tlf. 4171 9360 eller e-mail hbk@kfst.dk.

 

 

 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.