Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af JP/Politikens A/S’ overtagelse af 70 pct. af aktierne i Saxo.com A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 6. december 2018 modtaget udkast til anmeldelse af JP/Politikens Hus A/S' overtagelse af 70 pct. af aktierne i Saxo.com A/S, der er ejet af JBO Invest Holding ApS og Kim Holmgaard. JP/Politikens Hus A/S ejer i forvejen de resterende 30 pct. af aktierne.

Saxo.com er en boghandel, der sælger et bredt udvalg af fysiske og digitale bøger. Hovedparten af salget sker via www.saxo.com, mens der også er et mindre fysisk detailsalg fra en boghandel på Østerbro i København. 

JP/Politikens Hus A/S er en medievirksomhed, der leverer en række produkter og ydelser inden for mediebranchen. JP/Politikens Hus A/S driver blandt andet forlagsvirksomhed gennem navnlig JP/Politikens Forlag. Hertil sælger JP/Politikens Hus A/S fysiske bøger fra Boghallen på Rådhuspladsen i København og digitale bøger fra politikenbooks.dk.

JP/Politikens Hus A/S' overtagelse af 70 pct. af aktierne af Saxo.com A/S udgør efter anmelderens vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Fusionen må derfor ikke godkendes uden Konkurrencerådets godkendelse.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. januar 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Saxo

Yderligere oplysninger om fusionen kan efter den 7. januar 2019 fås hos Maria Anna O. Markman, tlf. 4171 5199 eller e-mail mom@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.