Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af G.S.V. Materieludlejning A/S’ køb af Ramirent A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 5. december 2018 modtaget et udkast til almindelig anmeldelse af G.S.V. Materieludlejning A/S’ køb af Ramirent A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

G.S.V. Materieludlejning beskæftiger sig med udlejning af entreprenørmateriel til kunder i hele Danmark og tilbyder et bredt sortiment af udlejningsmateriel, herunder kraner, gummigeder, lifte, moduler, platforme og stilladser. Selskabet er ultimativt ejet af CataCap I K/S.

Ramirents aktiviteter består ligeledes af udlejning af entreprenørmateriel samt lifte, moduler mv. til kunder i hele Danmark.

Parterne er begge aktive på markedet for udlejning af entreprenørmateriel i Danmark inden for produktkategorierne let og småt entreprenørmateriel samt lifte og moduler.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 20. december 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion G.S.V./Ramirent

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.