Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Tibnor A/S’ erhvervelse af enekontrol over Sanistål A/S’ ståldistributionsforretning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 23. november 2018 modtaget et udkast til anmeldelse af Tibnor A/S’ (”Tibnor”) erhvervelse af enekontrol over Sanistål A/S’ aktiviteter inden for distribution af stålprodukter (”Ståldistributionsforretningen”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Ståldistributionsforretningen er en del af Sanistål A/S og tilbyder et komplet udbud af stål, metaller, og relaterede bearbejdningsservices. Ståldistributionsforretningen omfatter primært grossistsalg af carbon stålpladeprodukter og carbon stangstålsprodukter. Herudover sælger Ståldistributionsforretningen i mindre omfang rustfrit stål og aluminiumprodukter samt i helt begrænset omfang andre metaller.  Ståldistributionsforretningen har et lager i Taulov og salgskontorer i Herning, Taulov, Vallensbæk og Aalborg.

Tibnor er på koncernplan aktiv som grossist inden for stål og andre metaller i Norden og Baltikum. Tibnor Danmark tilbyder et komplet udbud af stål, metaller og relaterede bearbejdningsservices. Det omfatter særligt grossistsalg af carbon stålpladeprodukter og carbon stangstålsprodukter samt aluminium og i mindre omfang rustfrit stål. Tibnor Danmark er en del af SSAB-gruppen, en svensk baseret stålproducent med produktionsanlæg i Sverige, Finland og USA. SSAB producerer carbon stålpladeprodukter (strip og plate) og carbon stangstålsprodukter (tubular), som SSAB blandt andet sælger til danske grossister og danske forbrugere.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. december 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Tibnors erhvervelse af enekontrol over Saniståls ståldistributionsforretning.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.