Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af fusion mellem Bygma A/S og Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 5. december 2018 modtaget et udkast til anmeldelse af en fusion mellem Bygma A/S og Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Transaktionen indebærer, at Bygma A/S overtager Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS. Udlejningsaktiviteter hidtil drevet under Fridolf A/S samt trælastforretningen under Bjergmark A/S og BNV ApS overtages ikke.

Transaktionen indebærer, at de af Fridolf A/S to ejede trælastforretninger i henholdsvis Rønne og Nexø overtages af Bygma A/S.

Bygma Gruppen A/S er moderselskab i Bygma koncernen, som blandt andet består af Bygma A/S, Scandinova A/S, Profile A/S og A/S Hjalmar Wennerth. Koncernens hovedaktivitet er drift af trælastforretninger i Danmark, Sverige, Island og Færøerne. Desuden driver koncernen agenturvirksomhed og handelsselskaber inden for træbaserede produkter og byggematerialer. Bygma Gruppen A/S er ultimativt ejet af familien Christiansen.

I Danmark er koncernens drift af trælastforretninger organiseret under Bygma A/S. Selskabet ejer 55 trælastforretninger. Aktiviteterne omfatter salg og distribution af trælast og byggematerialer til professionelle og private kunder. Forretningerne er opdelt i profcentre og byggecentre. Profcentrene henvender sig primært til professionelle og semiprofessionelle kunder. Byggecentrene henvender sig til både professionelle og private kunder. Bygma A/S har ingen trælastforretninger på Bornholm.

Fridolf Holding ApS ejer datterselskaberne Fridolf A/S, Bjergmark A/S, Fridolf Ejendomme ApS og BNV ApS. Selskabernes aktiviteter er drift af trælastforretninger og udlejningsvirksomhed. Selskaberne har trælastforretninger i Rønne, Nexø og Bjergmark beliggende ved Skibby nord for Roskilde. Selskaberne driver desuden udlejning af entreprenørmateriel og værktøj til professionelle og private. Fridolf Holding ApS er ultimativt ejet af Jens Fridolf.

Trælastforretninger organiseret under både Bygma A/S og Fridolf A/S sælger trælast, byggematerialer, værktøj og håndværker-/gør-det-selv-butiksvarer til både professionelle og private. Varer indkøbes fra både grossister og producenter, og sælges fra fysisk forretning, leveret med egne biler eller lejede biler, eller direkte fra grossist eller producent.

Efter overtagelsen af Fridolf trælastforretningerne i Rønne og Nexø vil forretningerne blive drevet som Bygma Byggecentre med salg og sortiment til både professionelle og private kunder.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 18. december 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion – Bygma/Fridolf

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Mai Enø Andersen, e-mail mea@kfst.dk eller tlf. nr.: 41 71 51 94.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.