Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af COWI-koncernens erhvervelse af enekontrol over Arkitema

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af COWI-koncernens (”COWI”) erhvervelse af enekontrol over Arkitema K/S og komplementaren Anpartsselskabet 03.03.03 ApS (”Arkitema”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

COWI er en multidisciplinær international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. COWI rådgiver inden for en bred portefølje af sektorer, herunder vand og miljø, infrastruktur, bro-, tunnel- og marinekonstruktioner, industri og energi samt byggeri.

Arkitema er en dansk arkitektvirksomhed med kontorer i Danmark og det øvrige Skandinavien. Arkitema arbejder inden for alle områder af arkitekturen dog med særlig fokus på segmenterne bolig, erhverv, sundhed, læring, kultur og byudvikling. Herudover yder Arkitema også rådgivning i forbindelse med byggeledelse, bæredygtighed, aktørinvolvering mv.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. december 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: COWI’s erhvervelse af enekontrol over Arkitema.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.