Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Verdo A/S’ overtagelse af gadelysaktiviteter fra Eniig City Solutions A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 13. november 2018 modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Verdo A/S’ overtagelse af Eniig City Solutions A/S’ aktiviteter inden for vej- og gadebelysning. Forud for transaktionens gennemførelse udspaltes hovedparten af Eniig City Solutions A/S’ aktiviteter inden for vej- og gadebelysning til et nystiftet selskab, som Verdo A/S overtager alle kapitalandele i.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Verdo A/S er et dansk helejet datterselskab til Verdo S/I. Kerneaktiviteter er grøn energiproduktion, handel med brændsler, teknisk infrastruktur og effektiv forsyning.

Verdo A/S har igennem datterselskabet Verdo Energiteknik A/S i dag aktiviteter inden for vej- og gadebelysning.

Eniig City Solutions A/S er et dansk helejet datterselskab til Eniig Energiteknik A/S. Eniig City Solutions’ formål er at drive virksomhed inden for belysnings- og byrumsløsninger samt virksomhed, som har forbindelse hermed. Forretningsområdet ”gadelysaktiviteter” beskæftiger sig med drift, vedligehold og renovering af gadebelysningsanlæg i en lang række danske kommuner. Derudover omfatter aktiviteterne også nyetablering, rådgivning og projektering samt Smart City-etablering. Eniig City Solutions A/S ejer endvidere gadelysanlæg i Herning.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. december 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Verdo/Eniig City Solutions

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 41 71 51 67 eller e-mail lkm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.