Øvrige nyheder

Udkast til forenklet anmeldelse af kapitalfonden Tritons erhvervelse af Dantaxi Gruppen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Greenfleet A/S erhvervelse af alle væsentlige aktiver og forpligtelser vedrørende Dantaxi Gruppen, igennem en kombineret aktie- og aktivoverdragelse fra Dantaxi 4x48 F.m.b.a. og Dantaxi Administrationen A/S (herefter samlet "Dantaxi Gruppen").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, idet Greenfleet A/S efter transaktionens gennemførelse vil opnå kontrol med Dantaxi Gruppen.

Dantaxi Gruppen er Danmarks største leverandør af taxi services målt ud fra antallet af tilknyttede vogne. Dantaxi Gruppens hovedkvarter er placeret i Virum, og der er ca. 138 medarbejdere. Dantaxi leverer taxi ydelser til private kunder, offentlige kunder og erhvervskunder.

Køber, Greenfleet A/S, er ejet og kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap Fund, som er en del af Triton gruppen, en gruppe af uafhængige kapitalfonde og selskaber, der fokuserer på investeringer i virksomheder navnlig i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Luxemburg Norge, Schweitz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. Triton gruppen omfatter aktuelt 34 portefølje virksomheder, navnlig industrielle virksomheder, forretnings service og i forbruger og sundhedssektoren. Ud af de 34 porteføljevirksomheder er 12 aktive på det danske marked.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den mandag den 19. november 2018, kl.12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Dantaxi

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Svendsen,
tlf. 41715157 eller e-mail ksv@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.