Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af CVC og GRO Capitals erhvervelse af fælleskontrol over Omada A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”) og GRO Capital A/S’ (”GRO Capital”) erhvervelse af fælles kontrol over Omada A/S. Den fælles kontrol erhverves ved at det til formål oprettede selskab, Gubernare BidCo ApS, som er indirekte ejet af fonde kontrolleret af CVC og GRO, erhverver alle aktierne i Omada A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Omada A/S er et IT Software selskab som tilbyder identity mandagement and access governance (IAM) løsninger og relaterede ydelser til erhvervskunder.

CVC er et private equity selskab med fokus på Europa/Amerika/Asien samt strategiske muligheder og vækstpartnere.

GRO Capital er et private equity selskab med fokus på investeringer i modne teknologisektorer, særligt i B2B-software-selskaber.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 15. november 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion CVC/GRO Capital/Omada A/S

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.