Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Agilitas Private Equity LLP’s selskab DK Infrastructure BidCo ApS erhvervelse af enekontrol over Teracom A/S og Digital Teracom A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af Agilitas Private Equity LLP’s selskab DK Infrastructure BidCo ApS (”Agilitas”) erhvervelse af enekontrol over Teracom A/S og Digital Teracom A/S (samlet ”Teracom”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Teracom er en uafhængig netværksoperatør, som ejer og opererer et netværk af høje sendemaster og fiberforbindelser i Danmark. Teracoms hovedaktiviteter består i at udbyde transmission af radio- og tv-kanaler i Danmark via sit netværk. Derudover har Teracom også aktiviteter inden for anlæg, drift og vedligeholdelse relateret til tv- og radiotransmission, samt i mindre omfang udbud af co-location fra datacentre samt IoT (Internet of Things) services.

Agilitas er britisk kapitalfond med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder. Agilitas har aktiviteter i Danmark med de tre porteføljeselskaber Danoffice IT, Reconor og Recover Nordic, som har aktiviteter indenfor henholdsvis salg af IT-udstyr til nødhjælpsorganisationer, indsamling og behandling af jord samt bygge- og anlægsaffald, samt skadessanering. Ingen af Agilitas' nuværende porteføljeselskaber har aktiviteter inden for samme område som Teracom.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. november 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion – Agilitas/Teracom

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 4171 5167 eller e-mail lkm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.