Øvrige nyheder

Udkast til forenklet anmeldelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension og Danica Ejendomsselskab ApS’ erhvervelse af ejerlejlighed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension og Danica Ejendomsselskab ApS’ erhvervelse af Ejerlejlighed nr. 2 af matr. nr. 5ax Paderup By, Kristup, Merkurvej 53, 8960 Randers SØ gennem det fælles joint venture Danske Shoppingcentre P/S. Ejerlejlighed nr. 2 udgør en del af Randers Storcenter og er, forud for transaktionen, ejet af AP Ejendomme A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Danske Shoppingcentre P/S er et joint venture, som er fælleskontrolleret af Danica Ejendomsselskab ApS og Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Danica Ejendomsselskab ApS, der investerer i, udvikler og opfører ejendomme, er en del af Danske Bank-koncernen.

Arbejdsmarkedets Tillægspension driver pensions- og investeringsforretning samt administration af udbetaling af diverse velfærdsydelser.

Ejerlejlighed 2 i Randers Storcenter har et samlet butiksudlejningsareal på ca. 13.000 kvm. På nuværende tidspunkt er ejendommen lejet ud til Dansk Supermarked A/S og der ligger en Bilka på adressen.

Både Danica Ejendomsselskab Aps og Arbejdsmarkedets Tillægspension er aktive inden for udlejning af butikslejemål, herunder gennem Danske Shoppingcentre P/S, der helt og delvist ejer 16 butikscentre i Danmark. Danica Ejendomsselskab Aps og Arbejdsmarkedets Tillægspension er endvidere hver især aktive inden for udlejning af kontor- og butikslejemål. Efter fusionens gennemførsel vil Ejerlejlighed 2 være 100% ejet af Danske Shoppingcentre P/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. november 2018, kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: ”Fusion – Randers Storcenter”

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Kim Svensen, tlf. 4171 5157 eller e-mail: ksv@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.