Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Danske Shoppingcentre P/S’ erhvervelse af herningCentret

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Danica Ejendomsselskab ApS’ (Danica Ejendomme) erhvervelse af fælleskontrol med herningCentret gennem det fælles joint venture Danske Shoppingcentre P/S. herningCentret er forud for transaktionens gennemførelse ejet af Herning Centret I/S og K/S DIFKO LVII.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

ATP driver pensions- og investeringsforretning samt administration af udbetaling af diverse velfærdsydelser.

Danica Ejendomme, der investerer i, udvikler og opfører ejendomme, er en del af Danske Bank-koncernen.

herningCentret består af et butikscenter med et samlet butiksudlejningsareal på i alt ca. 26.200 kvm. I forbindelse med centret er opført et kontortårn på 7.460 kvm, som herningCentret udlejer til kontorlejemål. Administrationen af centret varetages af Difko Administration A/S.

Både ATP og Danica Ejendomme er aktive inden for udlejning af butikslejemål, herunder gennem Danske Shoppingcentre, der helt eller delvist ejer 16 butikscentre i Danmark. ATP og Danica Ejendomme er endvidere hver især aktive inden for udlejning af kontor- og butikslejemål. Efter fusionens gennemførelse vil herningCentret være ejet af Danske Shoppingcentre.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 31. juli 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Danske Shoppingcentre / herningCentret

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, tlf. 4171 5207 eller e-mail mar@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.