Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture mellem Arla Foods amba og China Mengniu Dairy Company Limited

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en forenklet anmeldelse af en transaktion, hvorved den danske mejerikoncern Arla Foods amba (”Arla”) og den kinesiske mejerikoncern China Mengniu Dairy Company Limited (”Mengniu Dairy”) opretter et selvstændigt fungerende joint venture i Kina.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Arla er en dansk mejerikoncern, der er ejet af ca. 11.300 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, m.fl. Mengniu Dairy er ligeledes en mejerikoncern, der er noteret på børsen i Hong Kong. Arla og Mengniu Dairy er begge aktive inden for produktion og distribution af mejeriprodukter, herunder mælk, ost m.v. Mengniu Dairy opererer primært i Kina.

Arla og Mengniu Dairy vil gennem joint venturet samarbejde om salg af mejeriprodukter i Kina, og joint venturet vil efter planen ikke have nogen aktiviteter i andre lande.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 9. juli kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Arla/Mengniu

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048 eller e-mail: chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.