Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Molslinjen A/S og Danske Færger A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget anmeldelse af Molslinjen A/S’ erhvervelse af samtlige aktier i Danske Færger A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Molslinjen A/S er et færgerederi, der forbinder Sjælland og Jylland via ruterne Aarhus – Odden og Ebeltoft – Odden. Færgerne benyttes af biler, lastbiler, busser og passagerer. Molslinjen har endvidere gennem et udbud afholdt i 2016 vundet Transport, Bygnings- og Boligministeriets udbud om samfundsbegrundet færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018, hvor disse ruter (Rønne – Køge og Rønne – Ystad) således overgår til Molslinjen.

Danske Færger A/S er pt. ejet af Bornholmstrafikken Holding A/S og Clipper Group A/S med 50 % hver. Bornholmstrafikken Holding A/S er 100 % ejet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Danske Færger driver i øjeblikket ruterne Fanø - Esbjerg, Ballen - Kalundborg, Spodsbjerg - Tårs, Bøjden - Fynshav, samt Rønne - Køge, Rønne - Ystad og Rønne - Sassnitz. Bortset fra ruterne Fanø - Esbjerg og Rønne - Sassnitz er de ruter, som fusionen omfatter, ruter, der besejles i henhold til offentlige kontrakter udbudt efter Lov om færgefart med regulering af priser og omfang af besejling, som skal genudbydes i henholdsvis 2024 og 2028.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 4. juli 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Molslinjen A/S’ erhvervelse af Danske Færger A/S.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 41 71 51 67 eller e-mail lkm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.