Øvrige nyheder

Udkast til forenklet anmeldelse af fusion mellem Energi Fyn Holding A/S erhvervelse af enekontrol over NGF Nature Energy A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Energi Fyn Holding A/S erhvervelse af enekontrol over NGF Nature Energy A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Energi Fyn-koncernen er ejet af 200.000 fynske andelshavere. Energi Fyn-koncernens kerneforretning er elnettet og tilhørende forretningsområder. Herudover sælger Energi Fyn-koncernen el og gas til private og erhverv, tilbyder forskellige bredbåndsløsninger og etablerer og driver gadebelysning. Desuden tilbyder Energi Fyn-koncernen forskellige former for energirådgivning og energispareløsninger til både privat- og erhvervskunder med henblik på at finde og realisere energibesparelser.

NGF sælger naturgas til både privat og erhverv. NGF tilbyder desuden serviceaftaler på gasfyr og tilbyder energispareforvaltningsaftaler til net- og distributionsselskaber.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest fredag den 1. juni 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Energi Fyn Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over NGF Nature Energy A/S

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.