Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af en fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje med Investeringsforeningen Absalon Invest som den fortsættende forening.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje har begge til formål at modtage midler fra offentligheden, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger, m.v. Begge investeringsforeninger er organiseret i en række afdelinger med selvstændig administration og økonomi, som beskæftiger sig med forskellige typer af investeringer fx opdelt efter geografisk område eller risikoprofil. Investeringsforeningernes afdelinger er alle børsnoterede og optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 25. maj 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Absalon Invest

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Henrik Bjarke Knudsen, tlf. 4171 5096 eller e-mail hbk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.