Øvrige nyheder

Udkast til forenklet anmeldelse af Ford Motor Company LLC’s erhvervelse af enekontrol over Forso Nordic AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Ford Motor Company LLC’s erhvervelse af enekontrol over Forso Nordic AB (via datterselskaberne FCSH GmbH og Saracen HoldCo AB).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Forso Nordic AB er pt. et selvstændigt fungerende joint venture kontrolleret i fællesskab af Sara-cen HoldCo AB (der ultimativt ejes og kontrolleres af Ford Motor Company LLC) og Credit Agricole Consumer Finance S.A. Ved transaktionen overdrager Credit Agricole Consumer Finance S.A. 50 pct. + én aktie til Saracen HoldCo AB, som inden transaktionen har overdraget hele sin aktiepost til FCSH GmbH (som ligeledes ejes og kontrolleres af Ford Motor Company LLC). Efter transaktionen overdrager Saracen HoldCo AB én aktie til FCSH GmbH.

Forso Nordic AB udbyder finansieringsydelser til bilkøb til privatkunder og erhvervskunder samt lagerfinansiering til autoriserede Ford-forhandlere i de nordiske lande.
Saracen HoldCo AB har ikke andre aktiviteter end at eje aktier i Forso Nordic AB.

FCSH GmbH (FCSH) er et holdingselskab med ejerinteresser i FCE Bank plc (100%), SHAB (100%) samt - efter transaktionens gennemførelse - Forso Nordic (50%+1). FCSH har ikke nogen operationelle aktiviteter og har ikke nogen ansatte. FCE Bank plc varetager captive finansiering for Ford i Europa (dog ikke Danmark, Norge, Sverige og Finland) og har filialer eller datterselskaber i de fleste europæiske markeder.

Ford Motor Company LLC er en international bilproducent og udbyder gennem sit helejede datterselskab, Ford Motor Credit Company LLC, finansieringsydelser uden for de nordiske lande.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest tirsdag den 22. maj 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Ford Motor Company LLC’s erhvervelse af enekontrol over Forso Nordic AB.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Mai Enø Andersen, e-mail mea@kfst.dk eller tlf. nr.: 41 71 51 94.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.