Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Interdan Bil A/S’ erhvervelse af ene-kontrol over Opel Danmark A/S og Opel Sverige AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en almindelig anmeldelse af Interdan Bil A/S’ erhvervelse af enekontrol over Opel Danmark A/S og Opel Sverige AB.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Interdan Bil A/S (”Interdan”) er en del af Interdan-koncernen, mens Opel Danmark A/S (”Opel Danmark”) og Opel Sverige AB (”Opel Sverige”) inden fusionens gennemførelse er ejet af Opel Europe Holding SL, der ultimativt er ejet af PSA Groupe.

Interdan-koncernen beskæftiger sig primært med import og distribution af køretøjer i form af personbiler og varebiler med tilladt totalvægt på 0-2 tons og 2-3,5 tons. Køretøjerne distribueres en-gros til forhandlere i Danmark. Interdan distribuerer bilmærkerne Peugeot, Citroën, Citroën DS og Mitsubishi. Yderligere distribuerer Interdan-koncernen reservedele til de bilmærker, som koncernen udbyder samt til bilmærket Chevrolet.

Opel Danmark og Opel Sverige beskæftiger sig ligeledes med import og distribution af køretøjer i form af personbiler og varebiler med tilladt totalvægt på 0-2 tons og 2-3,5 tons. Virksomhederne distribuerer alene køretøjer af mærket Opel. Køretøjerne distribueres engros til forhandlere i Dan-mark. Endelig distribuerer virksomhederne reservedele til køretøjer af mærket Opel.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest onsdag den 13. juni 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion – Interdan/Opel

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sanne Aaen, tlf. 4171 5279 eller e-mail sea@kfst.dk,

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.