Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over NS Transcargo A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over NS Transcargo A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Nordic Transport Group A/S (”NTG”) driver speditionsvirksomhed i Danmark og en række andre lande. NTG har en lille aktivitet inden for speditionsydelser relateret til køletransport, sø- og luftfragt samt logistikydelser, men driver hovedsageligt virksomhed inden for godstransport på vej, herunder primært tværnational godstransport.

NS Transcargo A/S (NS Transcargo) driver ligeledes speditørvirksomhed. NS Transcargo beskæftiger sig udelukkende med tværnational godstransport på vej.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest torsdag den 12. april 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion – NTG/NS Transcargo

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sanne Aaen, mail sea@kfst.dk, tlf.nr: 41715279.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.