Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Freja Transport & Logistics Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Transcargo A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Freja Transport & Logistics Holding A/S’ (”Freja”) erhvervelse af enekontrol over Transcargo A/S. International Transport & Spedition (”Transcargo”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Freja er en transport- og logistikvirksomhed, der er aktiv på markederne for national og tværnational godstransport (freight forwarding) på vej samt i begrænset omfang på markederne for godstransport via fly og skib. Freja har kontorer i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Kina samt logistikcentre med lagerfaciliteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Transcargo er en transport- og logistikvirksomhed med aktiviteter på markederne for national og tværnational godstransport (freight forwarding) på vej. Transcargo har 11 kontorer fordelt i Danmark, Sverige, Polen, Slovakiet og Ukraine. Transcargo har logistikcentre med lagerfaciliteter i Padborg ved den dansk/tyske grænse og i Polen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 16. januar kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Freja/Transcargo

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Henrik Bjarke Knudsen, tlf. 4171 5096 eller e-mail: hbk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.