Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af CataCap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over Rekom Group A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af CataCap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over Rekom Group A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Rekom Group A/S driver en række barer og natklubber i Danmark og Norge.

CataCap II K/S er en kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder. Der henvises til CataCaps hjemmeside: www.catacap.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. april 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion CataCaps erhvervelse af enekontrol over Rekom

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.