Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af REMONDIS Danmark Holding ApS' erhvervelse af enekontrol over M. Larsen Vognmandsfirma A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af REMONDIS Danmark Holding ApS' (”REMONDIS DK”) erhvervelse af enekontrol over M. Larsen Vognmandsfirma A/S (”M. Larsen”).

Transaktionen indebærer, at REMONDIS DK overtager 85 pct. af aktierne i M. Larsen fra selskabets nuværende ejer, ML Brøndby Holding A/S. ML Brøndby Holding A/S ejer før fusionen 100 pct. af aktierne i M. Larsen, og beholder 15 pct. af aktierne i selskabet efter fusionen. REMONDIS DK erhverver gennem transaktionen enekontrol over M. Larsen.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelsen af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

REMONDIS DK er en del af RETHMANN-koncernen, som er en tysk koncern inddelt i tre divisioner: REMONDIS, Rhenus og SARIA. REMONDIS-koncernen arbejder inden for genbrug og vandbehandling, Rhenus-koncernen er en global logistikudbyder, og SARIA-koncernen er aktiv inden for genanvendelse af animalske biprodukter.

RETHMANN-koncernen er også aktiv i Danmark via dets danske datterselskaber. De danske datterselskaber organiserer bl.a. afhentning og håndtering af organisk affald, animalske biprodukter samt jern og metal.

M. Larsen tilbyder affaldsafhentning til kommuner, institutioner og virksomheder, såvel som til privatpersoner i Danmark. M. Larsen er aktiv 15 forskellige steder på Sjælland, Lolland-Falster og i Jylland.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. marts 2018, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: REMONDIS DK’s erhvervelse af enekontrol over M. Larsen

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048 eller e-mail: chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.