Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Alm. Brand Bank A/S’ erhvervelse af hovedparten af aktiverne i Saxo Privatbank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Alm. Brand Bank A/S’ erhvervelse af hovedparten af aktiverne i Saxo Privatbank A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Alm. Brand Bank A/S er en landsdækkende bank, der driver detailbankvirksomhed. Banken leve-rer bankydelser og services til privatkunder samt små og mellemstore virksomheder, inkl. handel med og analyse af obligationer, aktier og valuta samt kapitalforvaltning, foruden leasing af biler til private og erhvervskunder. Alm. Brand Bank er en del af Alm. Brand-koncernen. Banken har afdelinger i København, Lyngby, Hillerød, Roskilde, Køge, Odense, Kolding, Esbjerg, Århus, Viborg og Aalborg.

Saxo Privatbank A/S driver også detailbankvirksomhed og leverer ligeledes ydelser til privatkunder, samt små og mellemstore virksomheder. Banken har afdelinger i Brørup, Esbjerg, Hellerup, Kolding, Odense, Vejle og Århus.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest fredag den 23. februar 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Alm. Brand Bank/Saxo Privatbank

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sanne Aaen, e-mail sea@kfst.dk, tlf.nr: 4171 5279.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.