Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Holmris og B8

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Holmris A/S’ erhvervelse af enekontrol over B8 A/S inkl. datterselskaber.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Holmris A/S er aktiv inden for møbelindustrien, herunder gennem udvikling, produktion og salg af møbler og hertil relaterede aktiviteter til kontormiljøer, undervisningsmiljøer, institutioner, plejecentre og sygehuse samt hoteller og restauranter. I forbindelse med møbelsalget tilbyder Holmris også indretningsrådgivning og andre tilknyttede konsulentydelser. Holmris har produktionsanlæg og salgsafdeling i Danmark samt en række salgskontorer i Stockholm, Oslo, London og Benelux, samt et salgsselskab i USA.

B8 A/S er aktiv inden for møbelindustrien med udvikling, produktion og salg af indretningsløsninger og kvalitetsmøbler til alle typer virksomheder, inklusiv relaterede konsulentydelser. B8 har produktionsanlæg og salgsafdeling i Danmark. B8 har endvidere en række salgskontorer i Norge og Singapore samt repræsentationskontorer i Finland, Sverige og Dubai.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med bemærkninger til fusionen senest 20. februar 2018, kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Holmris/B8

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Nanna Vejen Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.