Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Coor og Elite Miljø

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet fusionsanmeldelse af Coor Service Management A/S’ (”Coor”) erhvervelse af enekontrol over Elite Miljø A/S (”Elite Miljø”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den. Fusionen vil blive anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne herfor.

Coor er en nordisk leverandør af facility management-løsninger. I Danmark består Coors forretning af ejendomsservice, interne services såsom kantinedrift, rengøring, vagtservice mv., og strategisk rådgivning. Coor leverer derudover såkaldte single services, der bl.a. omfatter rengøringsydelser. For yderligere oplysninger om Coor henvises der til https://www.coor.dk/.

Elite Miljø er en landsdækkende virksomhed, som udbyder rengøringsydelser i Danmark. Elite Miljø er aktiv inden for almindelig rengøring samt bl.a. rengøring af hospitaler og renrum. Herudover udbyder Elite Miljø i begrænset omfang en række andre ydelser såsom vinduespolering, tøjvask hos borger og salg af washroom-artikler. For yderligere oplysninger om Elite Miljø henvises der til http://www.elitemiljoe.dk/.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 5. februar 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Coors erhvervelse af Elite Miljø

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Helena Berg Forchhammer på e-mail hbf@kfst.dk eller tlf. 4171 5105.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.