Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Danica Pensions erhvervelse af SEB Pension Danmark

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en almindelig anmeldelse af en transaktion, hvor Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (”Danica Pension”) har til hensigt at erhverve 100 pct. af aktierne og stemmerettighederne i de to selskaber SEB Pensionsforsikring A/S og SEB Administration A/S (der samlet betegnes SEB Pension Danmark).

Danica Pension er en del af Danske Bank-koncernen, og erhverver ved transaktionen enekontrol med ovennævnte selskaber, der begge er datterselskaber af SEB Life and Pension Holding AB.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Danica Pension vil gennem fusionen bl.a. overtage SEB Pensionsforsikrings portefølje af livs- og pensionskontrakter for ca. 200.000 kunder.

De involverede virksomheders aktiviteter er følgende:

Danske Bank
Danske Bank-koncernen (Danske Bank A/S og dets datterselskaber) er en finansiel koncern, der indeholder bank, realkredit og forsikring, hvis ydelser omfatter en bred vifte af finansielle ydelser, herunder bank, forsikring, livsforsikring, pension, realkredit, kapitalforvaltning, boligformidling og leasingydelser.

Danske Banks aktiviteter uden for Danmark udføres af datterselskaber og/eller filialer i Norge, Sverige, Finland, Nordirland, England, Irland, Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Luxembourg, Rusland og USA. Danske Bank har også et repræsentationskontor i Kina.

Yderligere information er tilgængelig på Danske Banks hjemmeside: https://danskebank.dk/.

Danica Pension
Danica Pension er et pensionsselskab, der er aktivt på markedet for pensionsordninger, livsforsikringer, sundhedsforsikringer og syge- og ulykkesforsikringer. Danica Pensions ydelser omfatter pensionsløsninger til virksomheder og deres ansatte samt individuelle pensionsordninger.

Danica Pension-koncernen har regionskontorer i større danske byer og har datterselskaber i Norge og Sverige med regionale hovedkontorer i Trondheim og Stockholm. Danica Pensioner et 100 pct. ejet datterselskab af Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 og ultimativt af Danske Bank-koncernen.

Yderligere information er tilgængelig på Danica Pensions hjemmeside: https://www.danicapension.dk/.

SEB Pension Danmark
SEB Pensionsforsikring A/S er et pensionsselskab, der er aktivt på markedet for pensionsordninger, livsforsikringer, samt syge- og ulykkesforsikringer. SEB Pensionsforsikrings ydelser omfatter pensionsløsninger til virksomheder og deres ansatte samt individuelle pensionsordninger. Endelig formidler SEB Pension Danmark sundhedsforsikringer.

SEB Pensionsforsikring er 100 pct. ejet af det svenske aktieselskab SEB Life and Pension Holding AB, der er en del af Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), som er en finansiel koncern, der indeholder bank og forsikring.

SEB Administration er også 100 pct. ejet af samme ejere som SEB Pensionsforsikring. SEB Administration leverer administrationsydelser til SEB Pensionsforsikring.

Yderligere information er tilgængelig på SEB Pension Danmarks hjemmeside: https://seb.dk/om-seb.

Både Danica Pension og SEB Pensionsforsikring tilbyder gruppelivsforsikringer gennem Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv, som de hver ejer 1/6 af.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 24. januar 2018, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Danica Pensions erhvervelse af SEB Pension Danmark

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann (tlf. 4171 5207, e-mail: mar@kfst.dk), specialkonsulent Carina Hilt Jørgensen (tlf. 4171 5048, e-mail: chj@kfst.dk) eller chefkonsulent Rune Elkjær (tlf. 4171 5261, eller e-mail: rue@kfst.dk).

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.