Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Tryg Forsikring A/S' erhvervelse af enekontrol over Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. december 2017 modtaget et udkast til en almindelig anmeldelse af Tryg Forsikring A/S' ("Tryg") erhvervelse af enekontrol med Forsikrings-Aktieselskabet Alka herunder dets to helejede datterselskaber Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II og Alka Ejendomme A/S ("Alka").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 12a, stk. 1, nr. 2, idet Tryg Forsikring A/S efter Transaktionens gennemførelse vil opnå enekontrol med Alka.

Tryg driver forsikringsvirksomhed og er aktiv på markedet for skadesforsikringer i Danmark.

Alka er ligeledes aktiv på markedet for skadesforsikringer i Danmark. Alka er desuden aktiv inden for salg af livsforsikringer i Danmark. Alka tilbyder via datterselskabet Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II gruppelivsforsikringer til en række af landets fagforbund og deres medlemmer.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. januar 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Tryg/Alka

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos:

Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk
Sanne Aaen, tlf. 4171 5279 eller e-mail sea@kfst.dk
Maria Markman, tlf. 4171 5199 eller e-mail mom@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.