Skip navigation

Fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S

14. november 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. oktober 2017 en anmeldelse af en fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S.

Transaktionen indebærer, at SEAS-NVE Holding A/S og Eniig Energi A/S afgiver et fælles bud om at erhverve 100 pct. af aktierne i HMN Naturgas A/S (herefter "HMN"), idet SEAS-NVE Holding A/S erhverver 68 pct. af aktierne, mens Eniig Energi A/S erhverver 32 pct. af aktierne. Straks efter at Eniig Energi A/S og SEAS-NVE Holding A/S erhverver aktierne i HMN, ophørsspaltes HMN med henholdsvis SEAS-NVE Strømmen A/S (herefter "SEAS-NVE") og Eniig Energi Naturgas A/S (herefter "Eniig") som modtagende selskaber. Ved spaltningen opløses HMN uden likvidation ved overdragelse af de samlede aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser til henholdsvis til SEAS-NVE (68 pct. af værdierne) og Eniig Energi Naturgas A/S (32 pct. af værdierne). For så vidt angår detailmarkedet for levering og salg af naturgas til privatkunder og mindre industri- og erhvervskunder overgår aktiviteterne i Østdanmark til SEAS-NVE og aktiviteterne i Vestdanmark til Eniig.

Læs mere