Øvrige nyheder

Udkast til almindelig anmeldelse af GlobalConnect A/S' erhvervelse af enekontrol over Nianet A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af GlobalConnect A/S' (herefter ”GlobalConnect”) erhvervelse af enekontrol over Nianet A/S, inklusive dets to helejede datterselskaber Fuzion A/S og Zen Systems A/S (herefter samlet ”Nianet”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Nianet er en dansk virksomhed, der blandt andet tilbyder fiberbaserede bredbåndsforbindelser særligt til erhvervsdrivende, som efterspørger standardløsninger. Derudover leverer Nianet en række relaterede ydelser i form af housing-tjenester fra egne datacentre, cloud-baserede løsninger og IT-tjenesteydelser. Nianet er også aktiv inden for engrosdistribution og etablering af fibernet.

GlobalConnect er en dansk virksomhed, som blandt andet tilbyder fiberbaserede skræddersyede bredbåndsforbindelser til erhvervsdrivende. Derudover leverer GlobalConnect en række relaterede ydelser, engrosdistribution og etablering af fibernet, housing-tjenester fra egne datacentre, cloud-baserede løsninger, transmission, internetløsninger og telekommunikation.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 15. august 2017.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - GlobalConnect/Nianet

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Martin Molter West, tlf. 4171 5206 eller e-mail mmw@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.