Øvrige nyheder

Konkurrencerådets anbefalinger fra analysen af markedet for pension

Det danske pensionssystem er generelt velfungerende. Men konkurrencen kunne være bedre, viser Konkurrencerådets analyse ”Konkurrencen på markedet for pension”. Analysen peger på en række konkrete områder, hvor konkurrencen er udfordret. Den indeholder desuden 22 anbefalinger, der har til formål at styrke konkurrencen på pensionsmarkedet.

1. Løbende performanceevaluering

1.1 Der foretages løbende en uafhængig performanceevaluering af alle pensionsselskaber, der administrerer obligatoriske ordninger i søjle II

2. Konkurrencen om arbejdsmarkedspensionsordningerne

2.1. Arbejdsmarkedets parter opfordres til at introducere og kommentere evalueringen af pensionsselskaberne som fast punkt på dagsordenen i deres styrende organer

2.2. På det private arbejdsmarked opfordres arbejdsmarkedets parter til i højere grad at tænke konkurrenceudsættelse af pensionsselskaber ind i overenskomstforhandlingerne

2.3. Konkurrencen om forvaltning af pensionsordningerne på det offentlige arbejdsmarked styrkes

3. Konkurrencen om firmapensionsordningerne

3.1. Krydssubsidiering mellem forsikrings- og pensionsprodukter begrænses

3.2. Virksomheder opfordres til i højere grad at inddrage medarbejderne i forbindelse med beslutninger om udbud af pensionsordning

3.3. Arbejdsmarkedspensionsselskabernes incitament til – og mulighed for – at konkurrere på det kommercielle marked styrkes

3.4. Der indføres forbud mod, at det på forhånd er fastlagt i udbuddet af en pensionsordning, at den pågældende mægler står for den efterfølgende rådgivning af opspareren

3.5. Mægleres uvildighed skal styrkes

4. Mobiliteten på pensionsmarkedet

4.1. Der skal arbejdes på at komme eksisterende klatpensioner til livs

4.2. Fremadrettet skal det fremgå af pensionskontrakter, at hvilende ordninger overføres som default

4.3. Der udvikles sammenligningsværktøj til hvilende ordninger

4.4. Det gøres muligt for det afgivende selskab at kontakte opsparere, der aktivt har besluttet at flytte deres depot

4.5. Der skabes mere fleksibilitet i kravene til ydelsessammensætning, når indbetalingerne stopper

4.6. Gebyret ved overførsel af depoter gøres omkostningsbaseret

4.7. Det sikres, at opsparere med ældre garantier får mulighed for at medtage flere midler ved skift, herunder en andel af de akkumulerede værdireguleringer og det kollektive bonus-potentiale

4.8. Der skabes mere frihed til at flytte ratepension og aldersopsparing efter overgang til pension

4.9. Det sikres, at opsparere får en større andel af den kollektive kapital med, hvis depotet flyttes til et andet pensionsselskab

5. Retvisende og rettidig information

5.1. Branchen afskaffer løbende muligheden for at bruge standardsatser for visse aktivklasser i beregningen af ÅOP og ÅOK

5.2. Det gøres muligt for opspareren at se prognoseberegninger baseret på både standardiserede og faktiske investeringsomkostninger

5.3. Der udarbejdes supplerende personlige nøgletal til anskueliggørelse af omkostninger

5.4. Pensionsinfo udbygges med mere fokus på selskabernes performance

Find alt materialet om Konkurrencerådets analysen af markedet for pension

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.